型号品牌封装方式
1.5KE11CACOMONDO201AE
1.5KE12ACOMONDO201AE
1.5KE130ACOMONDO201AE
1.5KE13CACOMONDO201AE
1.5KE150ACOMONDO201AE
1.5KE18ACOMONDO201AE
1.5KE18CACOMONDO201AE
1.5KE200ACOMONDO201AE
1.5KE200CACOMONDO201AE
1.5KE20CACOMONDO201AE
1.5KE220CACOMONDO201AE
1.5KE24ACOMONDO201AE
1.5KE24CACOMONDO201AE
1.5KE250CACOMONDO201AE
1.5KE27CACOMONDO201AE
1.5KE33ACOMONDO201AE
1.5KE350ACOMONDO201AE
1.5KE400ACOMONDO201AE
1.5KE43ACOMONDO201AE
1.5KE43CACOMONDO201AE
1.5KE440ACOMONDO201AE
1.5KE440CACOMONDO201AE
1.5KE47ACOMONDO201AE
1.5KE480ACOMONDO201AE
1.5KE51ACOMONDO201AE
1.5KE56ACOMONDO201AE
1.5KE56CACOMONDO201AE
1.5KE6.8ACOMONDO201AE
1.5KE6.8CACOMONDO201AE
1.5KE62ACOMONDO201AE
1.5KE62CACOMONDO201AE
1.5KE68ACOMONDO201AE
1.5KE7.5ACOMONDO201AE
1.5KE7.5CACOMONDO201AE
1.5KE75CACOMONDO201AE
1.5KE8.2ACOMONDO201AE
1.5KE8.2CACOMONDO201AE
1.5KE82ACOMONDO201AE
1.5KE82CACOMONDO201AE
1.5KE9.1ACOMONDO201AE
1.5KE9.1CACOMONDO201AE
1.5KE91ACOMONDO201AE
1.5KE91CACOMONDO201AE
15KP33CACOMONDO-15
15KP48ACOMONR-6
1N4679COMONDO-35
1N4685COMONDO-35
1N4686COMONDO-35
1N4698COMONDO-35
1N4730A-3.9VCOMONDO-41
1N4733ACOMONDO-41
1N4734ACOMONDO-41
1N4735ACOMONDO-41
1N4742A-12VCOMONDO-41
1N4744A-15VCOMONDO-41
1N4757ACOMONDO-41
1N5222BCOMONDO-35
1N5226BCOMONDO-35
1N5229BCOMONDO-35
1N5232BCOMONDO-35
1N5232CCOMONDO-35
1N5236BCOMONDO-35
1N5239BCOMONDO-35
1N5248BCOMONDO-35
1N5250BCOMONDO-35
1N5256BCOMONDO-35
1N5259BCOMONDO-35
1N5260B/TBCOMONDO-35
1N5345BCOMON017AA
1N5347BCOMON017AA
1N5349BCOMON017AA
1N5353BCOMON017AA
1N5360BCOMON017AA
1N5382BCOMON017AA
1N5953BCOMONDO-41
1ZB300COMONDO-41
1ZB300(1W300V)COMONDO-41
2DH15CCOMONA2-02A
2EZ10D5COMONDO-41
2EZ11D5COMONDO-41
2EZ120D5COMONDO-41
2EZ140D5COMONDO-41
2EZ14D5COMONDO-41
2EZ150D5COMONDO-41
2EZ15D5COMONDO-41
2EZ160D5COMONDO-41
2EZ16D5COMONDO-41
2EZ200D5COMONDO-41
2EZ200D5-BCOMONDO-41
2EZ220D5COMONDO-41
2EZ33D5COMONDO-41
2EZ36D5COMONDO-41
2EZ56D5COMONDO-41
2EZ62D5COMONDO-41
2W01MCOMONWOB
2W02MCOMONWOB
2W06MCOMONWOB
2W08MCOMONWOB
2W150VCOMONSMA
2W200VCOMONSMA
2W200V(SZ45D0)COMONSMA
3EZ100D5COMONDO-41
3EZ12D5COMONDO-41
3EZ15D5COMONDO-41
3EZ18D5COMONDO-41
3EZ20D5COMONDO-41
3EZ24D5COMONDO-41
3EZ47D5COMONDO-41
3EZ56D5COMONDO-41
3EZ9.1D5COMONDO-41
4GBJ1010COMON4GBJ
5KP75ACOMONR-6
BA159COMOND0-41
BAS48COMONLL34
BAS85COMONLL34
BR1010COMONKBPC8
BR3510COMONMP
BR3510WCOMONMP
BZM55C5V1COMONSOD-80
BZM55C8V2COMONMINIMELF
BZQ5246BCOMONSOD-80
BZV55C36COMONSOD-80
BZX55B10COMONDO-35
BZX55B4V7COMONDO-35
BZX55B9V1COMONDO-35
BZX55C7V5COMONDO-35
BZX79C27COMONDO-35
DB104COMONDB-1
DB105COMONDIP-4
DB105SCOMONDB-S
DF01COMONDB-1
DF02COMONDB-1
DF06COMONDB-1
DF10COMONDB-1
DL4735ACOMONMELF
DL4740ACOMONMELF
DL4749ACOMONMELF
DL4757ACOMONMELF
DL4759ACOMONLL34
DL4761ACOMONLL34
DL5267BCOMONLL34
DSR1GCOMONSOD-123FL
ES1BCOMONSMA
ES1DCOMONSMA
ES1JCOMONSMA
ES1MCOMONSMA
ES2DCOMONSMB
ES2GCOMONSMB
ES2JCOMONSMB
ES3GCOMONSMB
FFM103COMONSOD-123FL
FFM107COMONSOD-123FL
FR1KCOMONSMB
FR2JCOMONSMB
FR2MCOMONSMB
GBJ1510COMONGBJ
GBPC3510COMONMP
GBPC3510WCOMONMP-W
GBU1010COMONGBU
GBU410COMONGBU
GL34GCOMONDO-213AA
GL34MCOMONDO-213AA
H11A2COMONDO-35
H12A2COMONDO-35
H18-2COMONDO-35
H5C2COMONDO-35
H9C1COMONDO-35
HD06COMONMDS
HD10COMONMDS
KBP307COMONKBP
KBPC2506COMONKBPC
KBPC3510COMONKBPC
KBPC5002COMONKBPC
KBPC5010COMONKBPC
KBPC610COMONBR610G
KBPC810COMONKBPC8
LGL34-20COMONDO-213AA
LGL34-40COMONDO-213AA
LGL34-60COMONDO-213AA
LL103CCOMONSOD-80
LL4688COMONSOD-80
LL4689COMONSOD-80
LL4741ACOMONLL-41
LL5226BCOMONSOD-80
LL5227BCOMONSOD-80
LL5237BCOMONSOD-80
LL5240BCOMONSOD-80
LL55B7V5COMONSOD-80
LL55C10VCOMONSOD-80
LL55C15VCOMONSOD-80
LL55C16VCOMONSOD-80
LL55C18VCOMONSOD-80
LL55C20VCOMONSOD-80
LL55C24VCOMONSOD-80
LL55C27VCOMONSOD-80
LL55C2V0COMONSOD-80
LL55C2V4COMONSOD-80
LL55C2V7COMONSOD-80
LL55C3V3COMONSOD-80
LL55C3V6COMONSOD-80
LL55C4V3COMONSOD-80
LL55C5V1COMONSOD-80
LL55C5V6COMONSOD-80
LL55C62VCOMONSOD-80
LL55C75VCOMONSOD-80
LL55C7V5COMONSOD-80
LL55C8V2COMONSOD-80
LL55C9V1COMONSOD-80
LL60COMONSOD-80
M2-TCOMONSMA
M7-CNCOMONSMA
P4KE22CACOMONDO-41
P6KE100CACOMONDO-15
P6KE10ACOMONDO-15
P6KE10CACOMONDO-15
P6KE110CACOMONDO-15
P6KE11ACOMONDO-15
P6KE11CACOMONDO-15
P6KE120CACOMONDO-15
P6KE150ACOMONDO-15
P6KE15ACOMONDO-15
P6KE15CACOMONDO-15
P6KE160CACOMONDO-15
P6KE16ACOMONDO-15
P6KE16CACOMONDO-15
P6KE200ACOMONDO-15
P6KE20ACOMONDO-15
P6KE220ACOMONDO-15
P6KE220CACOMONDO-15
P6KE300ACOMONDO-15
P6KE30ACOMONDO-15
P6KE30CACOMONDO-15
P6KE350ACOMONDO-15
P6KE36CACOMONDO-15
P6KE400ACOMONDO-15
P6KE400CACOMONDO-15
P6KE43ACOMONDO-15
P6KE440CACOMONDO-15
P6KE56ACOMONDO-15
P6KE56CACOMONDO-15
P6KE6.8ACOMONDO-15
P6KE62ACOMONDO-15
P6KE62CACOMONDO-15
P6KE82CACOMONDO-15
P6KE9.1CACOMONDO-15
P6KE91ACOMONDO-15
R3000COMONDO-41
RGL34DCOMONDO-213AA
RS1MCOMONSMA
RS201COMONKBP
RS204COMONKBP
RS206COMONKBP
RS402COMONKBL
RS406COMONKBL
RS407COMONKBL
RS507COMONKBL
RS606COMONKBU
RS607COMONKBU
RS807COMONKBU
S3BCOMONSMA
S3MBCOMONSMB
SA10ACOMONDO-15
SA12ACOMONDO-15
SA12CACOMONDO-15
SA13ACOMONDO-15
SA13CACOMONDO-15
SA150ACOMONDO-15
SA15ACOMONDO-15
SA16ACOMONDO-15
SA18ACOMONDO-15
SA18CACOMONDO-15
SA20ACOMONDO-15
SA20CACOMONDO-15
SA24ACOMONDO-15
SA24CACOMONDO-15
SA26ACOMONDO-15
SA28CACOMONDO-15
SA30ACOMONDO-15
SA33ACOMONDO-15
SA40ACOMONDO-15
SA40CACOMONDO-15
SA5.0COMONDO-15
SA5.0CACOMONDO-15
SA6.0ACOMONDO-15
SA6.0CACOMONDO-15
SA6.5ACOMONDO-15
SA7.0ACOMONDO-15
SA7.5ACOMONDO-15
SA7.5CACOMONDO-15
SA8.0ACOMONDO-15
SA8.0CACOMONDO-15
SA8.5CACOMONDO-15
SA9.0ACOMONDO-15
SA9.0CACOMONDO-15
SK24COMONSMB
SK39COMONSMA
SK510COMONSMB
SK58COMONSMC
SKBPC3510COMONMP
SKBPC3516COMONKBPC
SM4001COMONMELF
SM4002COMONMELF
SM4004COMONMELF
SM5817COMONMELF
SM5818COMONMELF
SM5819COMONMELF
SMA13CACOMONSMAXG
SMA4745ACOMONSMA
SMA5924BCOMONSMA
SMAJ11ACOMONSMA
SMAJ15CACOMONSMA
SMAJ170ACOMONSMA
SMAJ48ACOMONSMA
SMAJ5.0CACOMONSMA
SMAJ6.5ACOMONSMA
SMAJ60CACOMONSMA
SMAJ8.0ACOMONSMA
SMBJ110ACOMONSMB
SMBJ13CACOMONSMB
SMBJ14ACOMONSMB
SMBJ160CACOMONSMB
SMBJ16CACOMONSMB
SMBJ18ACOMONSMB
SMBJ20ACOMONSMB
SMBJ20CACOMONSMB
SMBJ30ACOMONSMB
SMBJ30CACOMONSMBCK
SMBJ33ACOMONSMB
SMBJ36ACOMONSMB
SMBJ36CACOMONSMBCP
SMBJ40ACOMONSMB
SMBJ40CACOMONSMB
SMBJ5.0ACOMONSMBKE
SMBJ5.0CACOMONSMB
SMBJ6.0ACOMONSMB
SMBJ6.0CACOMONSMB
SMBJ6.5CACOMONSMBAK
SMBJ7.5CACOMONSMB
SMBJ8.0CACOMONSMBAR
SMBJ9.0CACOMONSMB
SMCJ20ACOMONSMC
SMCJ26ACOMONSMC
SMCJ5.0ACOMONSMC
SMCJ6.0CACOMONSMC
SMCJ6.5CACOMONSMC
SMCJ7.5CACOMONSMC
SR5100COMONDO201AD
SR560COMONDO201AD
SS110COMONSMA
SS16COMONSMA
SS210COMONSMB
SS24COMONSMA
SS26COMONSMB
SS34COMONSMB
SS36ACOMONSMA
SZ105G(1W5.6V)COMONSMA
SZ4515COMONSMA
SZ4518(2W18V)COMONSMA
SZ4524(2W24V)COMONSMA
SZ457FCOMONSMA
SZ458CCOMONSMA
SZ6022COMONSMB
SZ6024COMONSMB
SZ6025(5W25V)COMONSMB
SZ6027(5W27V)COMONSMB
SZ60B5COMONSMB
TVP506COMONDO-15
TZM5231BCOMONMINIMELF
UF2GCOMONSMB
UF2MACOMONSMA
UF4004COMONDO-41
UF5408COMONDO-201AD
US1DCOMONSMA
US1GCOMONSMA
US1JCOMONSMA
US1MCOMONSMA
US2MCOMONSMB
US3MCOMONSMB
US5MCOMONSMC
W04MCOMONWOB
W06MCOMONWOB
W08MCOMONWOB
ZM4734ACOMONMELF
ZM4736ACOMONMELF
ZMM5V6COMONLL34
ZMM9V1COMONLL34